Curriculum Vitae

November 2022Naam

Bas Bossers Architect


Contact

06 40687310

basbarch@me.com

basbossers@basbarch.nlPost

Bas Bossers Architect

Eva Besnyostraat 305

1087LG Amsterdam


of

Bas Bossers Architect

Waling Dykstrastrjitte 7

9151JK Holwerd


Sites

www.barch.nl

www.basbarch.nl

BASBARCH Flickr


Biografie

Projectenlijst

lijst met

projectenoverzicht

projectenchronologisch

projecten naar typeOverzicht_PROJECTEN.htmlCV_projecten.htmlSoortenprojecten.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2
projecten.pdf
projectenoverzicht

CV_files/projecten%202017.pdfOverzicht_PROJECTEN.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Profiel
Architect, werkt aan projecten van de eerste ontwerp-schetsen tot de uiteindelijke realisatie.
Adviseur, adviseert bouwpartijen en opdrachtgevers.
Werkt samen met collega-architecten aan grotere projecten.
Geoloog, volgt de laatste ontwikkelingen der aardwetenschappen.
Postzegelverzamelaar, specialisatie postzegels met gebouwen (architectuur).

Specialisatie
Verbouwing woonhuizen, villa's, grachtenpanden e.d.
Gevelontwerpen vooral in stedelijke situaties.
Woningbouw nieuwbouw en vernieuwbouw.
Detaillering monumenten en beeldbepalende panden.
Utiliteitsbouw met een logies-functie of sport-functie.
Omvormen van bestaande gebouwen tot kantoorunits, studenten huisvesting en zorgfuncties.
Adviezen t.a.v. gevels, stedelijke inpassing, structuur opbouw bebouwing.
Apple en VectorWorks

Registers
SBA nr. 1.89.0202.006
KvK nr. 34375017